Dində yeniliklər Fətvalar Sufilər

İslamda nəşid (ilahi mahnı) yoxdur – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə

Sual:
İslam nəşidlərini (“ilahi mahnı” da deyirlər) musiqinin əvəzləyicisi kimi istifadə etmək olarmı?

Cavab (Şeyx Saleh əl-Fovzan):
İslam nəşidi deyilən bir şey yoxdur. İslam nəşid dini deyil. İslam, Quran, sünnət və uca Allah yoluna dəvət dinidir.

İslam nəşidləri sufilərdə var. Sufilər nəşidləri özlərinə din hesab edirlər. Onunla Allaha ibadət edirlər.

Əhli sünnə və camaat isə nəşidləri yox, yalnız Quran və sünnəni din hesab edir.