Dində yeniliklər Fətvalar

Peyğəmbərin xətrinə təvəssül etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə

Sual:
Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) hörməti ilə təvəssül etmək haramdırmı?

Cavab (Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan):
Bəli, bu haramdır. Çünki dinə əlavə edilmiş yenilikdir (bidətdir). Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) xətir-hörməti ilə təvəssül etmək dində yoxdur. Buna görə də bidətdir və şirkə aparan səbəbdir.