Yüklə

Sual:
Möhtərəm şeyx, Allah sizi müvəffəq etsin. Biz dərslərimizdə keçmişik ki, rəhbər istər əməlisaleh, istərsə də günahkar olsun, ona itaət edilməlidir.
Amma bəzi adamlar deyirlər ki, rəhbər Quran və sünnə ilə idarə edərsə, ona itaət edilir. Belə deyilsə, ona itaət edilmir. Bu nədərəcə doğrudur?

Cavab:
Bu xəvariclərin iddiasıdır. Bu Əhli Sünnə və Camaatın yoluna müxalif çıxıb, xəvariclərlə həmfikir olmaqdır.
Bilsin ki, bu, xəvariclərin yoludur.