Cihad Fətvalar Hədis və şərh Müsəlman hakimlərə münasibət

“Ən gözəl cihad zalım rəhbərin önündə deyilən haqq sözdür!“ – Şeyx Fovzan (VİDEO)

Yüklə

Sual:
“Ən gözəl cihad zalım rəhbərin önündə deyilən haqq sözdür!” hədisi, sosial şəbəkələrdə rəhbərlərə etiraz edənlərə şamil edilirmi?

Cavab:
Xeyr, aid deyil. Çünki hədisdə zalım rəhbərin önündə deməkdən bəhs edilir. Yəni rəhbərlə üzbəüz gəldikdə deyər.
Hədisdə deyilmir ki, minbərdə, yaxud küçələrdə etiraz eləsin. Deyir zalım rəhbərin qarşısında desin.
Uca Allah Musa və Haruna dedi ki, “Onun yanına gedin” yəni Fironun, “onunla xoş danışın”.