Yüklə

Qiyamət günü “Axirət günü” adlandırılmışdır.

Axirət – ölüm ilə diriləcək gün arasındakı bərzəx aləmi deyil. Bəzi insanların kimsə öləndə “Filankəs son mənzilə getdi!” sözündən bu yalnış məna anlaşılır. Halbuki bu ifadə, səhv ifadədir.

Son mənzil qiyamət günündə ya cənnət, ya da cəhənnəmdir.