Yüklə

(Coraba və ya xuffa məsh etmək üçün) gərək ayaqları su ilə yuyasan, sonra geyinəsən. Əgər təyəmmüm edəndən sonra (corab və ya xuff) geyinibsə, belə halda onların üzərinə məsh edə bilməz.

Məsələn, səfərdə olan adam su tapmadığı üçün təyəmmüm edir və xuflarını geyinir. Yəni, təyəmmüm təmizliyi ilə geyinib, sonra isə su tapıb. Bu zaman dəstəmaz almaq istəsə, mütləq şəkildə xufları çıxarmalı və ayaqlarını yumalıdır. Bu halda məsh etmək olmaz. Çünki o, xuflarını yuyulmuş ayağına geyinməmişdi.

Bildiyimiz kimi, təyəmmüm yalnız iki əzaya, üzə və əllərə toxunur.