Yüklə

Tövbə sözü qayıtmaq deməkdir. İnsanın Allaha asilik etməkdən əl çəkib, Allaha itaətə qayıtması tövbədir.

Ən böyük və ən önəmli tövbə, küfrdən tövbə edib imana gəlməkdir.
Uca Allah buyurur:
“Kafir olanlara de: “Əgər onlar (öz küfrlərindən, Peyğəmbərə və möminlərə qarşı müharibədən) əl çəksələr, keçmişdəki günahları bağışlanar.” (əl-Ənfal: 38).

Tövbənin ikinci mərtəbəsi, böyük günahlardan Allaha tövbə etməkdir.

Üçüncü mərtəbəsi isə, kiçik günahlardan Allaha tövbə etməkdir.

İnsana vacib olan budur ki, bütün növ günahlardan Allaha tövbə etsin.