Yüklə

Kamil bir rükətə çatmış insan, namazın rükətinə çatmış sayılır.

Əgər imam namazın sonuncu rükətində sonuncü rükudan başını qaldırıbsa, demək camaat namazını itirmişdir. Lakin imama tabe olmaq baxımından namaza qoşulur.

Yalnız kiminsə namaza gələcəyini və onlarla birlikdə camaat namazını qıla biləcəyini ehtimal edərsə, daha yaxşı olar ki, imama qoşulmayıb gözləsin. Kimsə gəlsə onlarla birlikdə camaat namazı qılsın.