Mumeyyilər Seymur Camal

Mumeyyilərin şərləri aşkara çıxdı (Fitnə kanalı:Sələfin mənhəci)(Həmdi əs-Sələfi tənqid etməsi)