Əqidənin ümumi əsasları Muhamməd Abu İbrahim

Muhammad ibn Abdul-Vahhabın “İslamı pozan amillər” kitabı (8 dərs)

Muhamməd Abu İbrahim