Mənhəclə bağlı suallara cavab – Mənsur Cəlilov:

1) “Elm yalnız alimlərdən götürülür” – deyənə cavab
2) Elm əhlinin təriflədiyi şəxs yolunu azıbsa, tərifləyən şəxslərin öz təriflərindən dönməsi vacibdirmi?