Kamal Hüseyn Mənhəc

Şeyx Rabi əl-Mədxəlinin həyatı və alimlərin onun barədə sözləri