Əbdürrəhman Əmirov Əqidənin ümumi əsasları Hədis və şərh Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət

“Положение Сунны в Исламе” – книга шейха Омара ибн Муслих аль-Хусейни