Əqidənin ümumi əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Qamət Süleymanov

İmam Muzaninin «Şərhus-Sünnə» risaləsinə şeyx Əhməd Nəcminin şərhi – kitabı (18 dərs)