Mənhəcin ümumi əsasları

Şeyx Abdus Sələm əl Bərcis-MƏZƏMMƏT OLUNMUŞ “ORTA”- “VASAT MƏNHƏC”