Mənhəc Mənsur Cəlilov

Bidətçinin xeyirdə nəsibi yoxdur