Mənsur Cəlilov Sünnətlər və bidətlər

Bidətçinin xeyirdə nəsibi yoxdur