Mumeyyilər Tural Yusubov Ümumi tərbiyə

Sələfi alimlərin fəziləti və onlara tən etmək cinayətinin hökmü