Mumeyyilər Qamət Süleymanov

Seymur qardaşa cahil deyən özü cahildir