Namaz Tural Yusubov

Taravih namazını imam 11 rükətdən artıq qılarsa