Namaz Nicat Həşimov

Tilavət səcdəsində əlləri qaldırıb təkbir gətirmək lazımdırmı?