Oruc Ramazan Tural Yusubov

Ramazanda oruclu halda zövcəsi ilə yaxınlıq edənin kəffarəsi nədir