Mənhəcin ümumi əsasları Mənsur Cəlilov

Şeyx Abdurrahman ibn Nasr əs-Sədinin «Haqq mənhəci» – əqidə və əxlaq barədə mənzuməsinə şeyx Abdur-Razzaq əl-Badrinin şərhi (21 dərs)