Şeyx Abdul-Lətif Əli Şeyxin
“Usulu va davabitu fi’t-təkfir” – kitabı

Qamət Süleymanov