Mənhəc Qamət Süleymanov Seçilmişlər

Qamət Süleymanov – Təkfirin əsasları və qaydaları (11 dərs)

Şeyx Abdul-Lətif Əli Şeyxin
“Usulu va davabitu fi’t-təkfir” – kitabı