Mumeyyilər Seymur Camal

İmam Muqbil məsələsinə aydınlıq -Şeyx Abdullah Buxari (Tarixi hiyləliklə araşdıran mumeyyi-hizbilər)