Mumeyyilər Qamət Süleymanov

Abu Zeydin, mumeyyilərin Qamət qardaşa Şeyx Muqbilə böhtan, iftira və tən etmək şübhəsi