Kamal Hüseyn Mumeyyilər

Sələfilik iddia edirsənsə sələfilər kimi rədd ver, ay hiyləgər!