Müsəlman hakimlərə münasibət Qamət Süleymanov Radikallıq və terrora münasibət Sual-cavab Təkfir qaydaları Xəvariclər

Şeyx Albaninin “Təkfir camaatına nəsihətlərindən” kitabı (24 dərs)