Cihad və terrorçuluğa münasibət Müsəlman hakimlərə münasibət Qamət Süleymanov Sual-cavab Təkfir qaydaları Xəvariclər

Şeyx Albaninin “Təkfir camaatına nəsihətlərindən” kitabı (15 dərs)