Elm əhlinə münasibət Əqidənin ümumi əsasları Əxlaq və ədəb Mənsur Cəlilov

Alimlərə və böyüklərə hörmət