Nəsihət Yaşar Qurbanov

Öz nəfsini bəyənənin tövhid naqisliyi – Yaşar Qurbanov