Mumeyyilər Seymur Camal

Veysəl Orucov təhlükəli birisidir ( səsli sübutlar )