Osman Sələfi Tarixi hadisələr Tövhid və növləri

İbn Teymiyyə və Qazan xanın görüşü – Osman Sələfi (2 dərs)