Cərh və tədil qaydaları Əqidənin ümumi əsasları Mənsur Cəlilov

Mələklərin təfsilatlı cərhi önə keçdi