Tövhid və növləri Yaşar Qurbanov

Allahın adları – Yaşar Qurbanov (11 dərs)