Sələfi alimlərə və onların ətrafındakı şeyxlərə dil uzadan tələbələrə nəsihət

1) Bəzi tələbələr deyirlər ki, bizim son məsələlərdə elmimiz var və biz şeyx Muhəmməd Hədini haqq görürük. Onlar Şeyx Rabi, şeyx Ubeyd əl-Cəbiri, şeyx Abdullah Buxarinin ətrafında olan şeyxlərə sufuq (cahil), şər, yalançı deyirlər, alimlərə tən edirlər və öz dəvətini yayırlar. Onlara nə nəsihət edərdiniz?

2) Bəzi tələbələr imam Rabini gözdən salmaq üçün İmama ətrafında olan adamların təsir etdiyini və onların sözləri ilə oturub-durduğu kimi sözlər danışırlar. Həmçinin «bizim dəlillərimiz var və şeyx Qamət də vaxtı ilə o dəlilləri başa düşəcək» deyirlər.

3) Şeyx Muhəmməd ibn Hədinin alimlərimizi və onların ətrafında olan sələfi şeyxləri cərh etməyini haqq olaraq görən tələbələrdən dəlil tələb etdikdə deyirlər ki, siz təqlidçisiniz və dəlili başa düşməyəcəksiniz

4) Bəziləri şeyx Muhəmməd ibn Hədinin deyil, imam Rabinin mövqeyini tutan elm tələbələri haqqında pis zənnlər və pis sözlər yayırlar

Şeyx Qamət Süleymanov (Allah onu qorusun)