Mumeyyilər Qamət Süleymanov

Fitnə və fitnədən qorunmaq barədə (Sumqayıt 21.07.2017)