Mənhəcin ümumi əsasları Seymur Camal

Alimlərin cərh etdiyini təzkiyyə edənlər haqqında