Sünnətlər və bidətlər Təyyar Xəlilov

Onlara aldanmayın! – Təyyar Xəlilov