Mənhəcin ümumi əsasları Mumeyyilər Tural Yusubov

Ömər Cümanovun bidət əhlini müdafiə etməsi və sələfin mənhəcini dağıtması