Mumeyyilər Tural Yusubov

Şeyx Suleyman doğru dəlillərlə dedi, həva və nəfslə yox