Mumeyyilər Seymur Camal

Mumeyyilərin elmi və əxlaqi səviyyəsi budur (Mumeyyilər kino çəkir)