Mənhəcin ümumi əsasları Nicat Həşimov

Alimlər tərəfindən tənqid olunan kəsləri Əbu Hənifə ilə müqayisə etmək