Mənhəcin ümumi əsasları Nicat Həşimov

Şeyx Ubeyd Şeyx Əhməd Bəzmulu Təfsilatlı cərh edib məsələsi