Təyyar Xəlilov

Ramazan (Quba, 21.05.2019) – Təyyar Xəlilov