Mumeyyilər

Şeyx Raslan və Misir şeyxləri Hişamı bidətçi sayır və həddadiliklə vəsf edirlər – ŞEYX TALAT ZAHRAN