Dinlər və firqələr Əqidənin ümumi əsasları Mənsur Cəlilov Quran və təfsir Sünnətlər və bidətlər

Dünya işlərində tətbiq etdiyin cərh tədili dinindədə tətbiq et!