Qamət Süleymanov

Sual-cavab (Mingəçevir, 03.10.2019) – Qamət Süleymanov