Kamal Hüseyn Tərbiyə

Biri digərini Allah üçün sevən iki müsəlman