Kamal Hüseyn Möminlərlə münasibət

Biri digərini Allah üçün sevən iki müsəlman