Kamal Hüseyn Nəsihət

Təklikdə Allahı yad edib ağlayan kimsə