Qamət Süleymanov

Öz əməllərinə bəraət üçün “alimləri söyürlər” deyə şübhə yayırlar – Şeyx Qamət