Suallar:
0:07 – 1) Sual şeyx Abdullah Buxariya atılan iftira ilə bağlıdır.
Biri var yalandan şeyx Abdullah Buxarinin Hani Bureyk haqqında sözlərini kəsib, elə təqdim edib ki, güyə şeyx Abdullah Buxari Həni Bureyki müdafiyə edir. Halbuki eyni səs yazısında şeyx Abdullah Buxari ona “o azmışdır və o zəlalətdədir” deyir. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?

4:04 – 2) Əvvəl Muhəmməd Hədinin tərəfdarları şeyx Arafatı hədəf götürmüşdülər indi isə şeyx Abdullah Buxari hədəfdədir, bununla onlar nəyə nail olmaq istəyirlər?

6:01 – 3) Məlumdur ki, Talat Zahran sizə cəhmi deyibdir, çünki siz Allahı söyən kəsi təkfir etməmişdən qabaq maneələrdən biri cahilliyin üzrlü olmasını qeyd etdiniz. Sonra da siz hətta bir neçə alimlərin, xüsusən də şeyx Fovzandan bu barədə sözlərin gətirdiniz. Bundan sonra Talat Zahranın sizə qarşı mövgeyi dəyişibmi?